Cadrul legal

Produsele şi serviciile necesare desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii societăţii noastre sunt achiziţionate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare:

  • Procedura internă achiziţie cerere de ofertă Cod P.O. 105;
  • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice cu modificările şi completările ulterioare (Standardul 9 – Proceduri);
  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv;

ANUNŢURI

 

1. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii de evaluare si analiza a riscurilor la securitate fizica “. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora 12:00

Anunţ Achizitii Servicii de evaluare si analiza a riscurilor la securitate fizica

 

2. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servere pentru infrastructura de virtualizare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

3. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Telefon mobil de tip smartphone”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 16.12.2021, ora 12:00

Anunţ Achizitie smartphone

Comunicare rezultat procedura

4. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Produse software”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

5. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii de mentenanta si suport pachete de programe tip gateway de control al accesului la aplicatii”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

6. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii de mentenanta si suport pachete de programe tip Firewall CheckPoint”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

7. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Produse software”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 2.12.2021, ora 10:00

Anunţ Achizitie produse software

Comunicare rezultat procedura

8. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Sistem complex de stocare de date in retea”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

9. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta de pret pentru “Servicii de consultanta in vederea certificarii”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertei: 19.11.2021

Anunţ Achizitie servicii de consultanta in vederea certificarii

Comunicare rezultat procedura

10. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Telefon mobil de tip smartphone”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 22.11.2021, ora 12:00

Anunţ Achizitie smartphone

Comunicare rezultat procedura

Anulare procedura smartphone

11. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de produse “Sursa de alimentare fara intrerupere de mare capacitate – UPS rackabil” – pentru punct de lucru Agentia de Informatica Craiova, Bd. Decebal nr 1. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor (adresa SC Informatica Feroviara S.A. – Agentia Craiova, Bd. Decebal nr. 1, Craiova) : 22.11.2021 ora 15.00

12. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Lucrari renovare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

13. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard de operare aferent  – Modernizare retea acces VPN clienti – solutie Firewall”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

14. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Reparatii hidroizolatie terasa”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 5.11.2021, ora 12:00

Anunţ Achizitie reparatii hidroizolatie terasa

Comunicare rezultat procedura

15. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de produse “Sursa de alimentare fara intrerupere de mare capacitate – UPS rackabil” – pentru punct de lucru Agentia de Informatica Craiova, Bd. Decebal nr 1. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor (adresa SC Informatica Feroviara S.A. – Agentia Craiova, Bd. Decebal nr. 1, Craiova) : 1.11.2021 ora 15.00

16. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Modernizare infrastructura de retea RENTRAD in site-uri de medie si joasa viteza – etapa III”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor : 2.11.2021 ora 12.00

17. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Furnizare energie electrica” prin Bursa Romana de Marfuri. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Termen de realizare contract : 16.11.2021 ora 00.00 pana la 15.11.2022 ora 24.00

18. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard de operare aferent  – Reabilitare inele Gb regionale”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

19. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Echipamente specializate pentru statii de lucru fixe tip PC si echipamente specializate pentru statii de lucru mobile tip notebook/laptop”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2021, ora 12:00

Anunţ Achizitie PC si notebook/laptop

Comunicare rezultat procedura

20. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Routere”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 24.09.2021, ora 10:00

Anunţ Achizitie routere

Comunicare rezultat procedura

19. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Echipamente specializate pentru statii de lucru fixe tip PC” si “Echipamente specializate pentru statii de lucru mobilede tip notebook / laptop”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 1.09.2021, ora 12:00

Anunţ prospectare de piata echipamente IT

20. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Routere”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 30.08.2021, ora 10:00

Anunţ Achizitie routere

Anulare procedura

21. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii transmisii de date”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021, ora 16:00

Anunţ Achizitie servicii transmisii de date

Comunicare rezultat procedura

Atribuire contract

22. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii de audit financiar pentru perioada 2020-2022”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 19.02.2021, ora 13:00

Anunţ Achizitie servicii de audit financiar pentru perioada 2020-2022

Comunicare rezultat procedura

Atribuire contract

23. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Routere cu criptare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2020, ora 12:00

Anunţ Achizitie routere cu criptare

Comunicare rezultat procedura

Solicitare oferta pret

24. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de “Servicii de reparare/intretinere sisteme de termoficare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

25. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de produse “Pachete software”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

26. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie “Echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard de operare aferent – Arhitectura centrala de retea CORE”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

27. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie “Echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard de operare aferent – Modernizare infrastructura de retea acces clienti”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

28. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie “Echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard de operare aferent – Arhitectura centrala de acces DATACENTER”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

29. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie de produse “Pachete software”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 2.11.2020, ora 12:00

Anunţ Achizitie pachete software

Caiet de sarcini si Formular de oferta financiara

Clarificare:
La procedura nr.5040/20.10.2020 trebuie specificat ca Formularul F-10-029-25 trebuie trimis  impreuna cu toate formularele solicitate.

Comunicare rezultat procedura

Atribuire contract

30. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de lucrari “Reparatii hidroizolatie acoperis terasa, corp cladire birouri  P+2”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 29.10.2020, ora 12:00

Data limită de raspuns: 27.10.2020, ora 12:00

Anunţ Reparatii hidroizolatie acoperis terasa, corp cladire birouri P+2

Clarificare Reparatii hidroizolatie acoperis terasa, corp cladire birouri P+2

Atribuire contract

31. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poștal 010855, București, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție „Switch 10 Gbps 48p” – punct de lucru AGENȚIA DE INFORMATICĂ BRAȘOV cu sediul în Brașov, str. Transilvaniei 28, cp: 500209.

Pentru întrebări/ informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: officeIF.Brasov@infofer.ro

Data limită de depunere a ofertelor:  26.10.2020 ora 16:00.

Anunţ Achizitie Switch 10 Gbps 48p

Clarificare 1 Achizitie Switch 10 Gbps 48p

Clarificare 2 Achizitie Switch 10 Gbps 48p

Comunicare rezultat procedura ofertanti necastigatori

Comunicare rezultat procedura ofertant castigator

32. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie „UPS-Sursă de alimentare fară întrerupere, de mare capacitate” – punct de lucru AGENȚIA DE INFORMATICĂ CONSTANȚA cu sediul în Constanța, Aleea Albastrelelor nr 10, cp: 900132.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail Secretariat.AIFCta@infofer.ro

Data limită de depunere a ofertelor:  23.10.2020 ora 10.

Anunţ Achizitie UPS – Surse de alimentare fara intrerupere de mare capacitate

Clarificare 1 cerere de oferta anunţ Achizitie UPS – Surse de alimentare fara intrerupere de mare capacitate

Comunicare rezultat procedura

Anunt atribuire contract

33. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de achizitii echipamente active retea – punct de lucru Agenția Informatică Galați , str. col. Nicolae Holban, nr 13B.

Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail sorin.florea@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 5.10.2020 ora 10.

Anunţ Achizitie echipamente active retea

Clarificare 1 cerere de oferta anunţ Achizitie echipamente active retea 

Clarificare 2 cerere de oferta anunţ Achizitie echipamente active retea 

Comunicare rezultat procedura

Anunt atribuire contract

34. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie echipamente specializate pentru transmisia de date si retele si software standard aferent. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

35. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie pentru pachete software. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .09.09.2020, ora 12:00

Anunţ Achiziție pachete software

Anunt atribuire contract

36. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie pentru produse software. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .23.12.2019, ora 10:00

Anunţ Achiziție produse software

Erata

Comunicare rezultat procedură

Anunt atribuire contract

37. S.C.  Informatica Feroviară S.A., Agenția de Informatică Feroviară Timisoara,cu sediul în Str. Fratii Buzesti nr. 13, Timisoara, telefon 0356468140 vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de achizitie UPS-Surse de alimentare fara intrerupere, de mare capacitate, cod CPV 31682530-4.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.12.2019

 

Anunţ ACHIZIŢIE UPS-Surse de alimentare fara intrerupere, de mare capacitate, cod CPV 31682530-4

Caiet de sarcini

Comunicare rezultat procedură

Anunt atribuire contract

38. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie ”Servicii de mentenanță și suport pachete de programe tip firewall CheckPoint Security Gateway”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .14.11.2019, ora 15:00

Anunţ Achiziție Servicii de mentenanță și suport pachete de programe tip firewall CheckPoint Security Gateway

Anunt atribuire contract

Comunicare rezultat procedură

39. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie ”Servicii de mentenanță și suport de pachete de programe tip gateway de control al accesului la aplicații pentru CITRIX NetScaler”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .30.10.2019, ora 15:00

Anunţ Achiziție Servicii de mentenanță și suport de pachete de programe tip gateway de control al accesului la aplicații pentru CITRIX NetScaler

Clarificări cerere de ofertă

40. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie ”Routere cu și fără criptare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .29.10.2019, ora 11:00

Anunţ Achiziție routere cu și fără criptare

Comunicare rezultat procedura

41. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achizitie ” Pachete software”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: .15.10.2019, ora 10:00

Anunţ Achiziție pachete software

Comunicare rezultat procedura

42. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru furnizare de energie electrică. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Anunţ Achiziție furnizare energie electrică

Licitatia se va face prin Bursa Română de Mărfuri.

Anunt atribuire contract

43. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de ” Servicii de transmisii date”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.09.2019, ora 14:00.

Anunţ Achiziție servicii de transmisii date

Anunt atribuire contract

44. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Servicii de inchiriere imprimanta/ multifunctional”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 2.09.2019, ora 10:00.

Anunţ Achiziție servicii de inchiriere imprimanta/ multifunctional

Clarificari 1 cerere de oferta

Clarificari 2 cerere de oferta

Data limită de raspuns solicitari de clarificare: 28.08.2019.

Comunicare rezultat procedura

Anunt atribuire contract

45. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Servicii de curatenie si igienizare”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 9.07.2019, ora 14:00.

Anunţ Achiziție servicii de curatenie si igienizare

Anunț atribuire contract 

46. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Servicii de evaluare și analiză a riscurilor la securitatea fizică”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2019, ora 12:00.

Anunţ Achiziție servicii de evaluare și analiză a riscurilor la securitatea fizică

Procedură anulată

47. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Suport tehnic și mentenanță pentru F-Secure Business Suite”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 15.05.2019, ora 12:00.

Anunţ Achiziție suport tehnic și mentananță pentru F-Secure Business Suite

Anunț atribuire contract

48. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Servicii de tranmisie date IP VPN Chișinău și servicii de instalare-configurare echipamente transmisii de date”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 28.03.2019, ora 12:00.

Anunţ Achiziție servicii de tranmisie date IP VPN Chișinău și servicii de instalare-configurare echipamente transmisii de date

Prelungire termen depunere ofertă achiziție servicii de tranmisie date IP VPN Chișinău și servicii de instalare-configurare echipamente transmisii de date

Anunț atribuire contract 

49. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferente în cadrul unui proiect pilot. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 17.12.2018, ora 10:00.

Anunţ Achiziție echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software

Clarificări proiect pilot

50. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru echipamente de rețea. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 7.12.2018, ora 16:00.

Anunţ Achiziție echipamente de rețea

Anunț atribuire contract 

51. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru servere. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 21.11.2018, ora 16:00.

Anunţ Achiziție servere

Comunicare rezultat procedura

Anunț atribuire contract de achiziție servere – 2 buc.

52. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru pachete software. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 29.10.2018, ora 16:00.

Anunţ Achiziție pachete software

53. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de lucrare de instalare incălzire centrală – punct de lucru Agenția Informatică Galați , str. col. Nicolae Holban, nr 13B.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail sorin.florea@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 24.10.2018 ora 10.

Anunţ Atribuire Contract de lucrare de instalare încălzire centrală

Caiet de Sarcini

Declarație Ofertant

Declarație Situație Ofertant

Împuternicire

Proiect – contract lucrare instalare încălzire centrală

Formular Propunere Fiananciară

Comunicare rezultat procedura

54. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru servicii de instruire personal. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 23.10.2018, ora 14:00.

Anunţ Achiziție servicii instruire personal

Comunicare rezultat procedura

55. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru pachete software. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2018, ora 10:00.

Anunţ Achiziție pachete software

Procedură anulată 

56. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de lucrări de reparații hidroizolație terasă. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.10.2018, ora 10:00.

Anunţ Achiziție lucrări de reparații hidroizolație terasă

Clarificări anunţ Achiziție lucrări de reparații hidroizolație terasă

Comunicare rezultat procedura

57. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de lucrări de reparații hidroizolație terasă. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.09.2018, ora 15:30.

Anunţ  Achiziție lucrări de reparații hidroizolație terasă

PROCEDURĂ ANULATĂ

58. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79,

vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță centrală detecție/ semnalizare incendiu. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2018, ora 15:30.

Anunţ  Achiziție servicii de mentenață centrală detecție/ semnalizare incendiu

Comunicare rezultat procedura

59. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea unui contract de achiziție bonuri valorice combustibil standard – benzină și motorină. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 02.08.2018, ora 16.

Anunţ Achiziție bonuri valorice combustibil

PROCEDURĂ ANULATĂ

60. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneți oferta pentru atribuirea contractului “Servicii integrate de acces Hot-Spot Wi-Fi”. Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 24.07.2018, ora 10.

Anunţ Achiziție servicii integrate Hot-Spot Wi-Fi

Comunicare rezultat procedura

61. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, în baza contractului de prestări servicii nr. 517/28.11.2017, vă invită să participați la licitație conform procedurii BRM pentru achiziția de „ Energie electrică”.

Perioada de valabilitate a ofertei: 45de zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertei;

Anunţ Licitație prin BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

62. S.C. Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, în baza contractului de prestări servicii nr. 517/28.11.2017, vă invită să participați la licitație conform procedurii BRM pentru achiziția de „ Energie electrică”.

Perioada de valabilitate a ofertei: 45de zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertei;

Anunţ Licitație prin BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

Anunţ Anulare Licitație prin BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

63. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de suport tehnic și mentenață pentru F-Secure Business Suite.Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2018, ora 10.

Anunţ ACHIZIŢIE PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SUPORT TEHNIC ȘI MENTENANŢĂ PENTRU F-SECURE BUSINESS SUITE

64. S.C.  Informatica Feroviară S.A., Agenția de Informatică Feroviară Iași,cu sediul în Str. Silvestru nr. 2, Mezanin, Iași, telefon 0232216531 vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de asigurare RCA și CASCO autoturism VW CADDY.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0232216531 sau pe adresa de e-mail petru.murgoci@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 12.02.2018, ora 9.

Anunţ ACHIZIŢIE Asigurare RCA și CASCO autoturism VW CADDY

Comunicare rezultat procedura

65. S.C.  Informatica Feroviară S.A., Agenția de Informatică Feroviară Brașov,cu sediul în Str. Iuliu Maniu nr. 45A, Brașov, telefon 0268413643 vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de asigurare RCA și CASCO autoturism OPEL VIVARO.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0268413643 sau pe adresa de e-mail mircea.bodean@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 25.01.2018, ora 14.

Anunţ ACHIZIŢIE Asigurare RCA și CASCO autoturism Opel Vivaro

Caiet de Sarcini

Declarație Ofertant

Formular Propunere Fiananciară

Comunicare rezultat procedura

66. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru achiziția a 66 switch-uri.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2017 ora 10.

Anunţ ACHIZIŢIE Switch-uri

67. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea ofertei de achiziție a licențelor necesare Departamentului Dezvoltare Software.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 14.12.2017 ora 10.

Anunţ ACHIZIŢIE LICENȚE Dezvoltare Software

Comunicare rezultat procedura

68. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru achiziția de stingătoare G2, necesare sediului Central.

Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 14.12.2017 ora 10.

Anunţ ACHIZIŢIE Stingătoare G2

Comunicare rezultat procedura

69. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de Lucrare de instalare de incălzire centrală – punct de lucru Agenția Informatică Galați , str. col. Nicolae Holban, nr 13B.

Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail sorin.florea@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 8.12.2017 ora 10.

Anunţ Atribuire Contract Lucrare de instalare de încălzire centrală

70. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță și service sistem detecție și alarmare incendiu – punct de lucru Agenția Informatică Galați , str. col. Nicolae Holban, nr 13B.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail sorin.florea@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 11.12.2017 ora 10.

Anunţ Atribuire Contract de mentenanță și service sistem detecție și alarmare incendiu

Comunicare rezultat procedura

71. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru asiguare RCA şi CASCO pentru autoturismele din dotare.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 24.11.2017 ora 13.30.

Anunţ ACHIZIŢIE ASIGURARE CASCO ŞI RCA PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTARE

Comunicare rezultat procedura

72. S.C.  Informatica Feroviară S.A., Agenția de Informatică Feroviară Brașov,cu sediul în Str. Iuliu Maniu nr. 45A, Brașov, telefon 0268413643 vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de asigurare RCA și CASCO autoturism PEUGEOT PARTNER.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0268413643 sau pe adresa de e-mail mircea.bodean@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2017, ora 14.

Anunţ ACHIZIŢIE Asigurare RCA și CASCO autoturism Peugeot Partner

Caiet de Sarcini

Declarație Ofertant

Formular Propunere Fiananciară

73. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia unui aparat de aer condiţionat inverter 18.000 BTU
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 22.11.2017, ora 9.30.

Anunţ ACHIZIŢIE APARAT AER CONDIŢIONAT INVERTER 18.000 BTU

Comunicare rezultat procedura

74. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia următoarelor produse: Bandă magnetica LTO 4 ULTRIUM, Bandă magnetică de curaţare LTO ULTRIUM, Bandă laminată pentru aparat P-touch.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 17.11.2017, ora 9.30.

Anunţ ACHIZIŢIE PRODUSE

Raport de evaluare și comunicare rezultat procedură

75. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru asiguare RCA şi CASCO pentru autoturism PEUGEOT PARTENER.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2017.

Anunţ ACHIZIŢIE ASIGURARE CASCO ŞI RCA PENTRU AUTOTURISM PEUGEOT PARTENER

Comunicare rezultat procedură

76. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia a două aparate aer condiţionat.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 25.10.2017, ora 14.

Anunţ ACHIZIŢIE APARATE AER CONDIŢIONAT

77. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de servicii instruire personal.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 30.10.2017, ora 14.

Anunţ ACHIZIŢIE SERVICII INSTRUIRE PERSONAL (CURSURI)

Comunicare rezultat procedură

78. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de servicii acces la bucla locală şi transport backbone fibră optică ruta CFR MARFĂ (Str. Turda) – INFORMATICA FEROVIARĂ (Str. Gării de Nord nr. 1). Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2017, ora 12.

Documentaţie de achiziţie privind contractarea serviciilor de acces la bucla locală şi transport backbone fibră optică ruta CFR MARFĂ (Str. Turda) – INFORMATICA FEROVIARĂ (Str. Gării de Nord nr. 1)

Clarificări ref. achiziţia nr. 2168/08.09.2017

Întrebări clarificare achiziţia nr. 2168/08.09.2017

Comunicare rezultat procedură

79. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să depuneţi oferta pentru contractarea serviciilor de mentenaţă centrală detectare/ semnalizare incendiu pentru sediul central al S.C.  Informatica Feroviară S.A.Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2017, ora 14.

Anunţ ACHIZIŢIE PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE MENTENANŢĂ CENTRALĂ DETECTARE/ SEMNALIZARE INCENDIU

Clarificări ref. achiziţia nr. 2025/16.08.2017

Comunicare rezultat procedură

80. S.C.  Informatica Feroviară S.A., cu sediul în Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1, Cod Poştal 010855, Bucureşti, telefon 0212232778/ 0750 260 600, fax 021 223 27 79, vă invită să participaţi la depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări “Modernizare Instalaţii Termice aferente clădirii P+6 (Lot 1)” la sediul S.C.  Informatica Feroviară S.A.
Pentru întrebări/ informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0212232778 sau pe adresa de e-mail achizitiiIF@infofer.ro.
Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2017, ora 16.30.

Anunţ ACHIZIŢIE LUCRĂRI MODERNIZARE INSTALAŢII TERMICE

Clarificări ref. achiziţia nr. 1954/02.08.2017 – document 1

Clarificări ref. achiziţia nr. 1954/02.08.201 – document 2

Comunicare rezultat procedură

 

Scroll to Top
Skip to content