Soluții integrate

 • SOLUȚII INTEGRATE
 • INFRASTRUCTURĂ
 • TRAFIC FEROVIAR
 • PARC M.R.
 • COMERCIAL MARFĂ
 • TICKETING
 • ERP FEROVIAR

SOLUȚII INTEGRATE

Mobilitatea este vitală pentru oameni și bunuri. Transporturile asigură această mobilitate și calitatea transporturilor se reflectă în calitatea vieții și a economiei, în calitatea legăturilor dintre oameni, localități, state. Informația urmărește și însoțește tot, oameni și economie în permanentă mișcare și adaptare. Informația pentru business înseamnă soluţii adaptabile pentru creștere și asigurarea unui servciu continuu – informație în mișcare pentru o lume în mișcare.

Info4Soluțiile informatice pe care le construim pentru transportul feroviar sunt complexe, integrate, interoperabile și deschise, urmăresc procese de business specifice la nivelul unei industrii care leagă beneficiari de transport, operatori de transport, manageri de infrastructură feroviară, fabricanți de vagoane și locomotive, fabricanți de echipamente pentru infrastructură feroviară, automatizări și semnalizări, firme de reparații și întreținere material rulant, firme de întreținere și modernizare infrastructură.

România ca stat membru al Uniunii Europene a adoptat politicile de dezvoltare durabilă, liberalizare și interoperabilitate definite la acest nivel prin pachetul legislativ pentru transport feroviar, ca urmare se schimbă și sistemele informatice specifice. Informatica Feroviară este un actor important în acest proces, asigurând soluții și servicii IT care să răspundă activ cerințelor și provocărilor din transportul feroviar.

Soluţiile oferite au fost definite ca soluții sectoriale pentru Manageri de Infrastructură Feroviară (IM) și pentru Operatori de Transport Feroviar de călători și marfă (RU), care să asigure un suport activ pentru activitățile operaționale și de management, precum și conformitatea cu standardele de interoperabilitate a sistemelor IT (TAF-TSI și TAP-TSI) aprobate prin directive europene. Soluțiile se bazează pe aplicații software specializate, dezvoltate de Informatică Feroviară, dar și pe integrarea acestora cu aplicații software achiziționate de companiile feroviare prin programele de modernizare.

Soluţiile furnizate au ca principal suport o infrastructură IT complexă, echipamente și software concentrate într-o structură de datacenter, o rețea națională de comunicații pentru transmisii de date și acces la baze de date și aplicații, un serviciu continuu de suport tehnic și asistență utilizatori. Toate soluţiile răspund condiţiilor critice de exploatare feroviară furnizând, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, acces sigur la sisteme şi baze de date.

SOLUŢII PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT AL INFRASTRUCTURII FEROVIARE

Un pachet de aplicații software realizate în arhitectură client-server, centrate pe procese de business specifice companiilor ce administrează infrastructura de transport feroviar.

infra2Pentru a-și putea desfășura activitatea, atât operatorii de transport feroviar cât şi administratorii / managerii de infrastructură au nevoie constant de informaţii actualizate cu privire la starea infrastructurii. De la evidenţa elementelor componente (linii, staţii, poduri, macaze, etc.), a deranjamentelor și a punctelor periculoase, a accidentelor sau a altor incidente feroviare, soluţiile dezvoltate de Informatică Feroviară răspund complet nevoilor imediate de managementul infrastructurii feroviare.

Experţii noştri au identificat de-a lungul timpului problemele cu care se confruntă specialiștii, nevoia lor de informaţii și, cel mai important, modul optim de prezentare al acestor informaţii. Acum utilizatorul final al soluţiilor — angajatul din faţa calculatorului— poate vedea, detaliat sau centralizat în rapoarte, elementele de infrastructură de care este interesat și poate acţiona imediat în sensul eficientizării activităţii monitorizate.

Pachetul de soluţii integrate de management al infrastructurii feroviare oferit de Informatică Feroviară este parte a Sistemului Integrat „IRIS” și include funcţionalităţi pentru:

 • Evidenţa elementelor de infrastructură feroviară și de gestiune a lucrărilor de întreţinere
 • Evidenţa deranjamentelor, a punctelor periculoase, a restricţiilor de viteză, a deșeurilor
 • Urmărirea activităţii maşinilor grele de cale pe şantierele de lucrări, cu înregistrarea operaţiilor executate şi a timpilor de imobilizare, pe cauze
 • Evidenţa accidentelor—incidentelor pe calea ferată

Pentru mai multe informaţii privind soluția integrată de management al infrastructurii feroviare ne puteţi trimite un e-mail >AICI<

RUTA EXPRES CĂTRE UN MANAGEMENT EFICIENT AL TRAFICULUI FEROVIAR

Managementul traficului feroviar este o activitate complexă și continuă ce se derulează între Managerul de Infrastructură Feroviară (IM) și Operatorii de Transport Feroviar (RU), pe baza capacității disponibile a rețelei feroviare, a trafic2cerințelor de siguranța circulației și a solicitărilor de rute de transport de marfă și călători.

Soluțiile noastre tratează integral fluxul informațional de management de trafic, de la planificarea transporturilor prin dialog între părți, până la analiza efectuării și calcul taxa de acces pe infrastructură.

Soluţia dezvoltată integral de Informatică Feroviară dispune de funcţionalităţi avansate de management și monitorizare, cu o interfaţă prietenoasă, adaptată nevoilor fiecărui tip de operator, este scalabilă și deschisă altor cerințe funcționale. În funcţie de necesităţile fiecărui operator, soluţia poate fi livrată integral sau doar modulele specifice solicitate de acesta, fiind disponibilă atât în regim SaaS (Software as a Service), cât și sub formă de licenţe.

Parte a Sistemului Integrat pentru Management Feroviar ”IRIS”, soluția de management al traficului feroviar răspunde cerinței de funcționare în regim critic, în condiţii de fiabilitate și funcţionare continuă, cu asigurarea securității datelor și controlului accesului la aplicații.

FUNCŢIONALITĂŢI

 • Programarea și analiza circulaţiei trenurilor
 • Raportarea incidentelor
 • Monitorizarea operaţiunilor legate de: vagoane, mărfuri, localizare tren sau vagon pe hartă
 • Portal web de informare (tip ”tablou de bord”) privind prestaţiile de trafic
 • Raportare și analiză: număr de tren—km programaţi, analiza efectuării programului de circulaţie pe o anumită perioadă etc.
 • Administrarea relaţiei cu clienţii, furnizorii și partenerii de afaceri

Pentru mai multe informaţii privind sistemul integrat de management al traficului feroviar ne puteţi trimite un e-mail >AICI<.

SOLUŢII PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT AL PARCULUI DE MATERIAL RULANT

Managementul parcului de material rulant constituie atît o activitate investițională, cât și una operațională a operatorilor de transport feroviar. Complexitatea alocărilor și operaţiunilor zilnice, managementul disponibilității materialului rParcMRulant și al costurilor de întreținere, pot conduce la o sarcină dificilă de management al performanței.

Soluțiile furnizate de noi pun la dispoziția operatorilor de transport feroviar (RU) instrumente moderne, ce acoperă activităţile specifice de evidenţă tehnică a parcului de material rulant, respectiv de gestiune a lucrărilor de întreţinere a acestora.

Parte din suita Sistemului Integrat „IRIS”, soluția de management al parcului de material rulant consolidează toate funcţionalităţile necesare optimizării acestei activităţi.

FUNCŢIONALITĂŢI

 • Gestiunea informaţiilor privind categoriile și tipurile de echipamente, ciclul de viaţă complet cu istoricul materialului rulant
 • Managementul costurilor aferente parcului de material rulant
 • Managementul indicatorilor de tracţiune
 • Gestiunea electronică a foilor de parcurs
 • Rapoarte tehnice, de reparaţii, pentru materiale, financiare
 • Administrarea relaţiilor contractuale cu terţii

Pentru mai multe informaţii privind soluţia integrată de management al materialului rulant ne puteţi trimite un e-mail >AICI< .

SOLUŢII PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT AL TRANSPORTULUI DE MARFĂ

Pentru ca mărfurile să ajungă la destinaţie la timp, în siguranţă și la costuri reduse este nevoie de un întreg sistem de planificare, monitorizare și control al activităţii de transport.

Îcommfa2n România, acest sistem este susţinut de Informatică Feroviară S.A. prin intermediul soluției de management al transportului de marfă, parte din suita Sistemului Integrat „IRIS”.

Soluția include două componente majore: una pentru exploatarea trenurilor de marfă („ARGUS”) și una pentru activitatea comercială („APOLLO”), aliniate cu standardele UE de interoperabilitate (TAF-TSI).

Exploatarea trenurilor de marfă este susținută prin următoarele funcționalități:

 • Încărcarea/ descărcarea vagoanelor (predarea / primirea vagoanelor la / de la beneficiari)
 • Alocarea vagoanelor în trenuri, pe destinații
 • Formarea trenurilor
 • Dirijarea vagoanelor goale,
 • Monitorizarea parcului activ pentru acțiunile obligatorii de revizie tehică periodică,

Activitățile comerciale aferente transportului feroviar de marfă sunt susținute prin următoarele funcționalități:

 • Managementul contractelor cu clienții
 • Managementul transportului în vagoane izolate,
 • Managementul transportului în trenuri complete,
 • Scrisoarea de Trăsură Electronică,
 • Deconturi pentru transportul de marfă,
 • Control post-operațional pentru calculul tarifelor de transport (verificare venituri)
 • Statistici comerciale pe mărfuri transportate, tone-kilometru, tipuri de vagoane.

Pentru mai multe informaţii privind sistemul integrat de management comercial al transportului feroviar de marfă ne puteţi trimite un e-mail >AICI<.

SOLUŢIE DE AUTOMATIZARE A REZERVĂRILOR ȘI VÂNZĂRILOR DE LEGITIMAŢII DE CĂLĂTORIE

Noi furnizăm o soluție modernă, modulară și ușor de adaptat pentru principalul proces de business al operatorilor feroviari de transport de pasageri – vânzarea de bilete.

SoxSellLpluția a fost dezvoltată integral de Informatică Feroviară, pentru vânzările de bilete și rezervare de locuri în traficul intern de pasageri pe calea ferată, utilizând mai multe canale de distribuție, respectiv:

 • prin posturi fixe — în staţii de cale ferată sau în agenţiile de voiaj
 • prin terminale mobile — în tren
 • prin automate de bilete
 • Online — pe portalul operatorului de transport feroviar de călători

Prin soluția noastră susținem întregul flux de lucru pentru vânzare bilete și rezervare de locuri, precum și pentru controlul veniturilor operatorilor de transport feroviar de călători, inclusiv realizarea de statistici de performanță pentru tren-kilometri și călători-kilometri, necesare calculelor taxei de acces pe infrastructură și subvențiilor de la bugetul de stat pentru serviciul public de călători.

Soluția a fost implementată la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători” S.A. încă din anul 2005, fiind permanent îmbunătățită și modernizată în conformitate cu noi cerințe de business. Valoarea ei pentru business a fost demonstrată prin beneficiile importante aduse, între care:

 • Creșterea calităţii serviciilor furnizate călătorilor
 • Control asupra încasărilor din vânzarea de bilete
 • Statistici pe tipuri de bilete, preferințe pasageri, fluxuri de pasageri,

Performanțele soluției sunt impresionante:

 • Disponibilitate medie de 99,3%
 • Timp mediu de răspuns sub 2 secunde
 • Timp mediu de finalizare a unei tranzacţii de 35 de secunde

Pentru mai multe informaţii privind soluţia de automatizare a rezervărilor şi vânzării legitimaţiilor de călătorie, ne puteţi trimite un e-mail >AICI<.

OSCAR - Management Resurse Umane
Angajaţii companiioscar1lor feroviare, prin specificul activităţii lor, au specializări şi condiţii de lucru de o mare diversitate. Adăugând arealul mare de desfăşurare a activităţii (pe tot teritoriul ţării, de-a lungul reţelei de cale ferată), precum şi numărul de angajaţi pentru fiecare companie feroviară (între 5.000 şi 30.000 de persoane), procesul de management al resurselor umane devine extrem de complex. Soluţia noastră este adaptată şi customizată pentru întregul proces de management al resurselor umane din sectorul feroviar, integrând:

 • Evidenţa personalului, pe nivele, unităţi și subunităţi – liste nominale,
 • Fluctuaţia de personal,
 • Contracte individuale de muncă și acte adiţionale,
 • Drepturi de salarizare și de personal, conform CCM
 • Evaluare anuală
 • Pontaj
  Salarizare
 • Soluţia permite accesul securizat, centralizat şi restricţionat pe roluri la datele tuturor angajaţilor, indiferent de locul de desfăşurare a activităţii. Datele furnizate de sistem sub formă de analize şi statistici sunt în permanenţă actualizate, constituind un instrument de consolidare a deciziilor manageriale.

Management Contracte
O companie din domeniul de transport feroviar gestionează un număr important de contracte cu clienții și furnizorii specifici. Pentru fiecare contract compania trebuie să cunoasca toate detaliile legate de livrabile și timpii de livrare, obligații, plăți, terminare sau litigii. Procesele de business legate de managementul contractelor sunt distribuite între departamente și/sau între structuri geografice (regionale). Furnizorii pot fi interni sau internaționali, în funcție de modul de finanțare a contractelor, din surse proprii sau din fonduri externe.

Aceste procese complexe de business sunt susținute de o soluție modernă și modulară furnizată de compania noastră pentru principalii clienți. Soluția acoperă două domenii principale: contracte cu clienți și furnizori generali, respectiv contracte specifice pentru patrimoniul feroviar.

Management Achiziții
Companiile feroviare, fie ele Manageri de Infrastructură sau Operatori de Transport, trebuie să deruleze procese continue și complexe de achiziții pentru echipamente, materiale, combustibil și energie, piese de schimb și consumabile pentru birotică. Pentru companiile cu capital de stat, precum CFR sau CFR Călători, aceste achiziții sunt considerate „achiziții publice”, deoarece aceste companii primesc subvenții de la bugetul de stat pentru activități de întreținere a infrastruicturii, respectiv pentru obligațiile de servciu public.

Soluția noastră pentru achiziții acoperă planificarea anuaală și revizuirea periodică a planurilor de achiziții, corespunzător bugetelor de cheltuieli aprobate pentru companiile feroviare.

Pentru mai multe informații privind soluțiile ERP pentru companii feroviare ne puteţi trimite un e-mail >AICI<.

Scroll to Top
Skip to content