Partenerii noștri

Principalii noștri parteneri sunt agenți economici cu capital de stat sau privat, care acționează în sistemul feroviar.

Sistemul feroviar în România este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/1998, privind transporturile pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. Prin aplicarea prevederilor acestei ordonanțe s-a produs reforma instituţională a sistemului feroviar, în spiritul Directivei 91/440 a Uniunii Europene (prin care au fost stabilite principiile definirii distincte a managementului infrastructurii de operatorii de servicii feroviare, producând importante schimbări în strategia şi modul de organizare a căilor ferate cuprinse în spaţiul economic unic al Uniunii Europene).

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA, este Managerul de infrastructură şi a fost înfiinţată la 1 octombrie 1998, prin Hotărârea Guvernului Nr. 581/1998, ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu rolul de a asigura gestiunea infrastructurii feroviare din România şi de a permite accesul nediscriminatoriu pe infrastructură tuturor operatorilor de transport feroviar (conform datelor publicate de AFER, la data de 31.03.2013 pe infrastructura feroviară din România operează 26 OTF cu licențe valabile de transport feroviar de marfă și / sau călători), în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Societatea Națională de Transport Feroviar
de Marfă – CFR Marfă SA

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”-SA, înfiinţată la 1 octombrie 1998, prin Hotărârea Guvernului Nr. 582/1998, ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, este operatorul feroviar național de transport de marfă și are rolul de a asigura pe lângă transportul feroviar public de marfă și satisfacerea nevoilor de aparare a tarii.

Principalul obiect de activitate este efectuarea transportului de mărfuri în trafic intern și internațional ca expeditii de mesagerie, coletarie, containere si vagoane complete, transportul marfurilor în trafic combinat și multimodal. (sursa: HG 582/1998)

Societatea Națională de Transport Feroviar
de Călători – CFR Călători SA

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători”-SA, înfiinţată la 1 octombrie 1998, în baza Hotărârii de Guvern Nr. 584 / 1998, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, este operatorul național de transport feroviar de călători.

CFR Călători, agent economic cu capital de stat, licenţiat în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru efectuarea serviciului de transport feroviar public de călători, desfăşoară activităţi de interes naţional cu caracter public social. Furnizarea serviciilor de transport către publicul larg se efectuează în baza contractului de servicii publice încheiat odată la 4 ani cu ministerul Transporturilor, care se aprobă de Guvern şi se actualizează anual după aprobarea bugetului de stat.

AFER Autoritatea Feroviară din România

Autoritatea Feroviara Romana – AFER, înființată prin HG 626 / 1998, este institutie publică, organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar, care își desfășoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare. In cadrul AFER funcționează patru organisme independente cu activitate permanentă, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară: Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR; Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR; Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR; Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR.

Portofoliu

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R” S.A. cfrsa
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A cfrmarfa
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” S.A. cfrcalatori
Societatea de Administrare a activelor Feroviare „SAAF”-S.A. saaf
Ministerul Transporturilor  ministertransporturi
Autoritatea Feroviară Română -AFER  afer
Societatea Comercială Electrificare C.F.R.”-S.A. electrificareCFRSA
Societatea Comercială Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate-S.A. scimcf
Societatea Comercială Sere si Pepiniere C.F.R -S.A. 
Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive „CFR – SCRL Braşov” SA
Societatea Comercială ZEBRAPAY SRL  zebrapay
Societatea Comercială CARGO TRANS VAGON SA
Societatea Comercială CER FERSPED SA  cer cargo
Societatea Comercială CONSTANTIN GRUP SRL 
Deutsche Bahn Cargo România  dbcargo
Societatea Comercială GRAMPET SERVICE SA
Societatea Comercială GRUP FEROVIAR ROMÂN SA gfr
Societatea Comercială INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT TIMIŞOARA SRL 
Societatea Comercială RAIL CARGO ROMÂNIA SRL railcargo
Societatea Comercială RC-CF TRANS SRL BRASOV cftransbrasov
Societatea Comercială SERVTRANS INVEST SA  servtrans
Societatea Comercială SOFTRANS SRL Craiova  softtrans
Societatea Comercială TEHNOTRANS FEROVIAR SRL
Societatea Comercială TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL  transexpeditionferoviar
Societatea Comercială TRANSBLUE SRL
Societatea Comercială TRANSFEROVIAR GRUP SA tfg
Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL tfc
Societatea Comercială UNICOM TRANZIT SRL  unicom
Societatea Comercială VEST TRANS RAIL SRL vesttransrail
Societatea Comercială EXPRESS FORWARDING SRL
Societatea Comercială LTE RAIL TRANSPORT SRL
Societatea Comercială MIRO CARGO SRL
Societatea Comercială MMV Romania
Societatea Comercială RAIL FORCE SRL railforce
Societatea Comercială TIM RAIL CARGO timrail
Societatea Comercială Interregional Călători interregional
AWT Rail HU Zrt.Rail HU Zrt. awt
Express Group, a.s. Group, a.s.  expressgroup
FOX Rail Zrt.
MMV Magyar Maganvasut Zrt. mmv
PETROLSPED petrolsped
PRVA SLOVENSKA ZELEZNICNA  psz
Rail Cargo Hungaria Zrt. railcargo ungaria
Train Hungary Magánvasút Kft. trainhungary
CER – Central European Railways Hungary cer hungary
Floyd Zrt floyd
CENTRAL RAILWAYS
LTE UNGARIA
Scroll to Top
Skip to content