Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Informatică Feroviară este persoană juridică română, având forma de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv şi cu următoarele acte normative:

  • HG 706 / 2002, privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.
  • Legea nr. 31 / 1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Conducerea societăţii este asigurată de:

Scroll to Top
Skip to content