Produse

xSell

Despre xSell

logo xsell   Sistemul informatic integrat xSell® realizează automatizarea întregului proces de vânzare a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători şi a proceselor asociate vânzării în departamentele de marketing şi financiar.

Componentele sistemului

 • xSellTicketing (Vânzare) – Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimaţii de călătorie, comenzi de rezervare). În plus, asigură funcţii de gestiune, supraveghere şi control, administrare, raportări şi statistici la nivel de unitate. Modulul este oferit în două variante – o variantă de reţea şi una individuală. Include opţiunea de rezervare electronică a locurilor (2) şi cea de rutare automată.
 • xSellSeats (Rezervare) – Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipaţie a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă şi de dormit). Furnizează interfeţe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităţilor tip agenţie) cât şi pentru rezervarea în regim expert (necesar în staţiile de cale ferată). Asigură în plus instrumente/ funcţii pentru tratarea comenzilor de rezervare, informare trenuri şi întreţinerea tuturor informaţiilor referitoare la trenuri în concordanţă cu deciziile operaţionale.
 • xSellWarehouse (Raportări şi Statistici) – Componenta de stocare şi de consolidare a datelor operative furnizate de sistemele de vânzare şi rezervare în structuri specifice care să permită data mining, raportări şi analize statistice şi predicţii de piaţă. Prezentarea informaţiilor se face prin intermediul unui site de Web astfel încât orice utilizator autorizat poate accesa aceste informaţii dintr-un simplu browser.
 • xSellTicketing OnLine: subsistemul de vânzare online a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători, disponibil pe noul Portal „CFR Călători”, finalizat în anul 2009, care a întregit gama de funcţionalităţi şi servicii oferite publicului călător prin intermediul internetului.
 • xSellKiosk subsistem de informare, vânzare bilete și reservare locuri prin automate „self-service”
 • xSellMobile subsistem de vânzare bilete și rezervare locuri prin aparate mobile specializate, smartphone sau tablete
 • xSellData (Subsistem de Întreţinere date) – Componenta centrală de administrare şi versionare a tuturor categoriilor de date utilizate în sistemul XSELL (mers de tren, compuneri, graf c.f., geografie vagon, tarife, layout de bilete). Acest modul e responsabil şi de asigurarea suportului pentru actualizarea automată a datelor. 1298028753 cfr 2Acest subsistem mai cuprinde un modul de monitorizare a versiunilor de date şi de aplicaţie instalate – xSellMon, un modul de distribuție versiuni de date și aplicații – xSellDistrib, un modul de tarifare – xSellFares+, un modul de gestiune echipamente și software – xSellInvent.
Arhitectura sistemului xSell® este construită pe tehnologii care răspund caracterului de sistem critic, cu funcţionare fără întrerupere, 24 ore, şapte zile din şapte. Soluția xSell® este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A. Prima versiune a produsului software xSell a fost înregistrată la ORDA în anul 2003, ultima versiune înregistrată fiind xSell 2010, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC.

OSCAR

oscar empty

Acesta este principalul nostru produs pentru managementul Resurselor Umane, asigurând o bază de date unică, pe companie, ce conține datele pentru toți angajații indiferent de locul de desfăşurare a activităţii. Produsul permite elaborarea situaţiilor de sinteză pe diverse nivele de decizie şi centralizat, standardizarea modului de lucru pentru toate structurile de Resurse Umane şi unificarea documentelor, întocmirea și transmiterea situaţiilor electronice, impuse de instituţiile guvernamentale, privind registrul unic al angajaţilor. Funcționalitățile modului principal includ:

 • Evidența personalului, pe nivele, unități și subunități – liste nominale,
 • Fluctuația de personal,
 • Contracte individuale de muncă și acte adiționale,
 • Drepturi de salarizare și de personal, conform CCM

Produsul mai cuprinde module specializate pentru evaluarea anuală a performanțelor și pontaj. Modulul de pontaj asigură:

 • planificarea activitatii angajatului;
 • inventarierea prestatiei efectuate de catre angajat (ore prezenta, CO, CM, CFS, delegatii, …);
 • schimbul si consolidarea datelor cu alte siteme IT de inventariere a prestatiilor (Ciclop, sisteme de acces cu cartele, …)
 • elaborarea situaţiilor de sinteză si statistice pe diverse nivele de decizie şi centralizat;
 • managementul documentelor, standardizarea acestora si a procedurilor de lucru pentru toate structurile din Societate;

E-CONTRACTE

Produsul e-Contracte asigură instrumente IT pentru gestionarea contractelor specifice – clienți și furnizori, precum și pentru gestionarea contractelor de închiriere patrimoniu (clădiri și terenuri).

Pentru gestionarea contractelor cu clienții și furnizorii, produsul e-Contracte asigură:

 • introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor de identificare ale contractului.
 • introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor din acte adiţionale, notificări, facturi, diagrame de livrare, etc.
 • vizualizarea/actualizarea nomenclatoarelor (parteneri clienţi/furnizori, produse/ servicii/lucrări, utilizatori, etc).
 • mesaje de alertă pentru avertizări și erori (finalizare contract, termen de livrare, valoare facturata).
 • rapoarte predefinite pentru selecţie, centralizare date pe diverse criterii.

Pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu a fost dezvoltat un modul separat, care asigură evidența și gestiunea contractelor pentru toate tipurile de contracte de patrimoniu, facturarea chiriilor, a utilităților, calcul și facturare de penalități, precum și extragerea de informații analitice și sintetice printr-un set complex de rapoarte.

Scroll to Top
Skip to content