xSell

DESPRE XSELL®
Sistemul informatic integrat xSell® realizează automatizarea întregului proces de vânzare a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători şi a proceselor asociate vânzării în departamentele de marketing şi financiar.
Componentele sistemului
xSell® este o soluție complexă de emitere legitimații de călătorie, rezervare locuri, gestiune și management vânzări pentru transportul feroviar de călători, construită din următoarele aplicaţii („sub-sisteme”) specializate:
xSellTicketing (Vânzare) – Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimaţii de călătorie, comenzi de rezervare). În plus, asigură funcţii de gestiune, supraveghere şi control, administrare, raportări şi statistici la nivel de unitate. Modulul este oferit în două variante – o variantă de reţea şi una individuală. Include opţiunea de rezervare electronică a locurilor (2) şi cea de rutare automată.
xSellSeats (Rezervare) – Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipaţie a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă şi de dormit). Furnizează interfeţe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităţilor tip agenţie) cât şi pentru rezervarea în regim expert (necesar în staţiile de cale ferată). Asigură în plus instrumente/ funcţii pentru tratarea comenzilor de rezervare, informare trenuri şi întreţinerea tuturor informaţiilor referitoare la trenuri în concordanţă cu deciziile operaţionale.
xSellWarehouse (Raportări şi Statistici) – Componenta de stocare şi de consolidare a datelor operative furnizate de sistemele de vânzare şi rezervare în structuri specifice care să permită data mining, raportări şi analize statistice şi predicţii de piaţă. Prezentarea informaţiilor se face prin intermediul unui site de Web astfel încât orice utilizator autorizat poate accesa aceste informaţii dintr-un simplu browser.
xSellTicketing OnLine: subsistemul de vânzare online a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători, disponibil pe noul Portal „CFR Călători”, finalizat în anul 2009, care a întregit gama de funcţionalităţi şi servicii oferite publicului călător prin intermediul internetului.
xSellData (Subsistem de Întreţinere date) – Componenta centrală de administrare şi versionare a tuturor categoriilor de date utilizate în sistemul XSELL (mers de tren, compuneri, graf c.f., geografie vagon, tarife, layout de bilete). Acest modul e responsabil şi de asigurarea suportului pentru actualizarea automată a datelor.
Arhitectura sistemului xSell® este construită pe tehnologii care răspund caracterului de sistem critic, cu funcţionare fără întrerupere, 24 ore, şapte zile din şapte.

SOLUŢIA DE BUSINESS
xSell® se prezintă ca o soluţie de business modulară şi versatilă care permite o adaptare rapidă a modalităţilor de vânzare şi rezervare a locurilor la trenurile de călători, respectiv:
 vânzare prin posturi fixe, amplasate în staţii de cale ferată sau în agenţiile de voiaj
 vânzare prin posturi mobile – xSell Tiketing (Trans)Portabil, pentru situaţii în care nu se poate utiliza un spaţiu comercial amenajat (ghişeu) şi o conexiune fixă la sistemul de rezervare
 vânzare prin posturi mobile de mici dimensiuni, utilizate direct în tren, de către conductori / controlori
 vânzare prin posturi cu autoservire – automate de bilete
 vânzare prin internet – on line, prin web site – ul companiei.
Toate modalităţile de vânzare disponibile permit şi rezervarea locurilor în avans sau în ziua călătoriei pentru trenurile de rang superior.
Soluția xSell® este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A. Prima versiune a produsului software xSell a fost înregistrată la ORDA în anul 2003, ultima versiune înregistrată fiind xSell 2010, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC.

Scroll to Top
Skip to content