WebSIMC

https://infofer.ro/wp-content/uploads/2024/01/websimc.jpg

Aplicaţia urmăreste activitatea maşinilor grele de cale pe şantierele de lucrări, fiind înregistrate atât operaţiile executate, cât şi timpii de imobilizare pe cauze, obţinându-se o imagine completa a timpilor de utilizare. Introducerea/actualizarea datelor se realizează de către fiecare SIMC pentru maşinile proprii, indiferent de secţia de linii beneficiară. Secţiile de linii au obligaţia de a verifica operaţiile înregistrate de SIMC, de aceea au posibilitatea avizării înregistrărilor. Aplicaţia poate fi accesată prin intermediul unui browser Web, din interiorul reţelei Rentrad. Datele sunt stocate într-o baza de date centrală (Oracle).
Funcţionalităţi:
• Introducerea/actualizarea informaţiilor despre şantierele de lucrări.
• Înregistrarea prestaţiilor executate (kilometri şi aparate de cale reale şi desfăşurate, timp efectiv lucrat).
• Înregistrarea timpilor de imobilizare pe cauze.
• Vizualizarea informaţiilor dupa multiple criterii.
• Rapoarte centralizatoare şi detaliate pentru toate nivelele organizatorice (central, regională, secţie L, SIMC), cantitativ şi valoric (zilnic, lunar, trimestrial, anual).
Utilizatori: Directia Linii din centralul CNCF CFR SA, SC IMCF SA, Divizii Linii din SCREIR 1-8, SIMC 1-8, sectii L si CT.

Scroll to Top
Skip to content