Web Achiziții

Aplicaţia permite generarea şi actualizarea planului anual de achiziţii publice pentru produsele achiziţionate centralizat / descentralizat de către unităţile din structura organizatorică a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA. Datele sunt cumulate la nivel de divizie, direcţie, regională, companie. Aplicaţia poate fi accesată prin intermediul unui browser Web, din interiorul reţelei Rentrad. Datele sunt stocate într-o baza de date centrală (Oracle).

Funcţionalităţi
• Introducerea/actualizarea planului anual de achizitii publice pentru produse achiziţionate centralizat/descentralizat.
• Arhivarea planurilor de achiziţii din anii precedenţi.
• Vizualizarea planului de achiziţii din anul curent şi din arhivă.
• Actualizarea nomenclatorului de produse achiziţionate centralizat sau descentralizat (unic şi unitar).
• Rapoarte centralizatoare şi detaliate, din anul curent şi din arhivă în format PDF şi XLS.
Utilizatori: Personal cu atribuții în planificarea achizițiilor și urmărirea acestora.

Scroll to Top
Skip to content