Terminal mobil de vânzare bilete

  • Aparat portabil pentru vânzarea legitimaţiilor de călătorie în tren de către personalul de tren (şef de tren, conductori), pentru trenul în cauză şi cel mult o legătură posibilă la el, cu rezervarea opţională a locului;
  • Permite emiterea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile fără regim de rezervare pentru călătorii care se urcă din statii sau halte nedeservite de casieri sau vânzători de bilete
  • Plata biletelor se poate face prin numerar sau prin card.
  • Dispune de funcţionalităţi pentru informarea călătorilor, evidenţa călătorilor în tren şi verificarea legitimaţiilor, efectuarea operaţiilor de casă şi a statisticilor
Scroll to Top
Skip to content