OSCAR

Produsul nostru specializat pentru management resurse umane – „OSCAR” este instrumentul ideal pentru obţinerea rapidă a informaţiilor despre angajați, necesare managementului la orice nivel.
Serviciile de aplicație pentru management resurse umane acoperă activitățile specifice ale unei companii feroviare. Aceste servicii asigură funcționalitățile necesare gestiunii de resurse umane, permit utilizatorilor accesul centralizat şi restricţionat pe roluri la datele tuturor angajaţilor indiferent de locul de desfăşurare a activităţii; sistemul permite elaborarea situaţiilor de sinteză pe diverse nivele de decizie şi centralizat, standardizarea modului de lucru pentru toate structurile de Resurse Umane şi unificarea documentelor, întocmirea situaţiilor electronice, impuse de instituţiile guvernamentale, privind registrul unic al angajaţilor, respectiv:
• Evidența personalului, pe nivele, unități și subunități – liste nominale,
• Fluctuația de personal,
• Contracte individuale de muncă și acte adiționale,
• Drepturi de salarizare și de personal, conform CCM
Principalii utilizatori ai sistemului se împart în 2 mari categorii:
• Personal de RU, cu sarcină de serviciu gestionarea datelor personalului angajat
• Personal de decizie, care în principal utilizează informaţii din domeniu RU pentru a-şi fundamenta deciziile operative.

Scroll to Top
Skip to content