IRIS ARGUS

 

Aplicaţie software specializată pentru managementul activităţiilor operaţionale de transport feroviar de marfă sau călători.

Functionalităţi:
Management resurse – alocare şi utilizare vagoane, DVG
o Introducere si actualizare contracte de inchiriere pentru vagoanele de marfa;
o Introducere date tehnice pentru vagoanele straine;
o Raportarea activitatii de renumerotare a vagoanelor;
Management activităţi de încărcare / descărcare vagoane, predare / primire marfă.
o Modificarea datelor comerciale a vagoanelor de marfa;
o Raportarea activitatii de transbordare a incarcaturii vagoanelor de marfa;
Managementul activităţilor de formare / descompunere trenuri în staţii tehnice / triaje
o Utilizarea hartilor statiilor pentru vizualizarea vehiculelor pe dispozitivul de linii;
o Introducerea compunerii planificate a garniturilor;
o Introducere turnus pentru garniturile trenurilor de călători;
o Interogari ale obiectelor de pe harta (vagoane, locomotive, garnituri, trenuri) ;
o Localizarea vagoanelor pe dispozitivul de linii folosind harta statiei.
o Emitere Aratare Tren.
Raportări şi statistici
o Raportarea activitatilor de formare si descompunere a trenurilor de marfa si calatori;
o Raportarea activitatilor de predare – primire vagoane de marfa la si de la clienti sau unităţi de reparatie si întretinere, intrare-iesire in/din neregula a vagoanelor de marfa si calatori;

Scroll to Top
Skip to content