e-TELEX

https://infofer.ro/wp-content/uploads/2024/01/e-telex.jpg

Aplicație de telegrafie electronică, cu principala funcționalitate de a înlocui sistemul telex tradițional, uzat din punct de vedere fizic şi tehnologic.

„Sistemul de telegrafie” E-TELEX este o reţea de calculatoare conectate la RENTRAD, cu acces la resursele unui server specializat pentru gestiunea mesajelor, fiind utilizat pentru transmiterea şi evidenţa telegramelor de serviciu CFR. Dintre avantajele sistemului e-telex:
• sistemul a permis păstrarea procedurilor de lucru anterioare dar şi introducerea unor noi proceduri care au derivat din sporul de tehnologie introdus.
• prin folosirea PC -urilor, au devenit disponibile metodele de tehnoredactare computerizată, cu efect de creştere asupra productivităţii muncii
• A sporit nivelul de securitate a documentelor şi a posibilităţilor de arhivare pe termen mediu şi lung

Scroll to Top
Skip to content