e-Contracte

https://infofer.ro/wp-content/uploads/2024/01/e-contracte1.jpg

Aplicație de urmărire a contractelor permite o evidență și o gestionare unitară, pe nivele ierarhice, a contractelor de achiziții de produse și servicii generale, precum și a contractelor încheiate cu clienții, baza de date cuprinzând informații detaliate despre fiecare contract în parte (data semnării, valabilitate, condiții de derulare și de plată, facturi, scadențe, informații specifice). Aplicația pune la dispoziție utilizatorilor un set complex de rapoarte și permite regăsirea informațiilor despre un contract și după terminarea acestuia.
Funcţionalităţi
• introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor de identificare ale contractului.
• introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor din acte adiţionale, notificări, facturi, diagrame de livrare, etc.
• vizualizarea/actualizarea nomenclatoarelor (parteneri clienţi/furnizori, produse/ servicii/lucrări, utilizatori, etc).
• mesaje de alertă pentru avertizări și erori (finalizare contract, termen de livrare, valoare facturata).
• rapoarte predefinite pentru selecţie, centralizare date pe diverse criterii.
Utilizatori: personal cu atribuții în gestiunea contractelor și facturare.

Scroll to Top
Skip to content