CICLOP

Aplicaţie prin care se asigura transpunerea în format digital a informaţiilor înregistrate în foile de parcurs ale locomotivelor şi ale personalului care le deserveşte, calculul prestaţiilor şi a indicatorilor activităţii tehnice a locomotivelor.
Funcţionalităţi:
• Evidenţa electronică a prestaţiilor si consumurilor locomotivelor (fond de timp, prestaţii efectuate, consum de combustibil şi lubrifianţi).
• Evidenţa electronică a activităţii personalului de locomotivă şi a mecanicilor instructori
• Calculul indicatorilor de tracţiune (tren kilometri, tone brute kilometri, parc activ) la nivel de unitate (depou, regională, societate)
• Calculul indicatorilor trenurilor de călători la nivel de regională şi societate
• Emitererea automată a foilor de parcurs la imprimantă şi vizualizarea în format digital a oricărei foi de parcurs existentă în baza de date;
• Concentrarea datelor introduse in punctele de lucru, prelucrări analitice şi sintetice ca suport pentru decizii, rapoarte predefinite şi interogări ad-hoc referitoare la gestionarea locomotivelor, trenurilor, personalului locomotivelor şi a indicatorilor legaţi de fondul de timp, prestaţii efectuate, consumuri de combustibili şi lubrifianţi

ciclop

Scroll to Top
Skip to content