• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Soluții integrate

Soluții integrate

Mobilitatea este vitală pentru oameni și bunuri. Transporturile asigură această mobilitate și calitatea transporturilor se reflectă în calitatea vieții și a economiei, în calitatea legăturilor dintre oameni, localități, state. Informația urmărește și însoțește tot, oameni și economie în permanentă mișcare și adaptare. Informația pentru business înseamnă soluţii adaptabile pentru creștere și asigurarea unui servciu continuu – informație în mișcare pentru o lume în mișcare. 

Info4Soluțiile informatice pe care le construim pentru transportul feroviar sunt complexe, integrate, interoperabile și deschise, urmăresc procese de business specifice la nivelul unei industrii care leagă beneficiari de transport, operatori de transport, manageri de infrastructură feroviară, fabricanți de vagoane și locomotive, fabricanți de echipamente pentru infrastructură feroviară, automatizări și semnalizări, firme de reparații și întreținere material rulant, firme de întreținere și modernizare infrastructură.

România ca stat membru al Uniunii Europene a adoptat politicile de dezvoltare durabilă, liberalizare și interoperabilitate definite la acest nivel prin pachetul legislativ pentru transport feroviar, ca urmare se schimbă și sistemele informatice specifice. Informatica Feroviară este un actor important în acest proces, asigurând soluții și servicii IT care să răspundă activ cerințelor și provocărilor din transportul feroviar.

Soluţiile oferite au fost definite ca soluții sectoriale pentru Manageri de Infrastructură Feroviară (IM) și pentru Operatori de Transport Feroviar de călători și marfă (RU), care să asigure un suport activ pentru activitățile operaționale și de management, precum și conformitatea cu standardele de interoperabilitate a sistemelor IT (TAF-TSI și TAP-TSI) aprobate prin directive europene. Soluțiile se bazează pe aplicații software specializate, dezvoltate de Informatică Feroviară, dar și pe integrarea acestora cu aplicații software achiziționate de companiile feroviare prin programele de modernizare.

Soluţiile furnizate au ca principal suport o infrastructură IT complexă, echipamente și software concentrate într-o structură de datacenter, o rețea națională de comunicații pentru transmisii de date și acces la baze de date și aplicații, un serviciu continuu de suport tehnic și asistență utilizatori. Toate soluţiile răspund condiţiilor critice de exploatare feroviară furnizând, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, acces sigur la sisteme şi baze de date.

 

 

 

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.