• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Conducere

Conducere

CONDUCEREA EXECUTIVĂ ESTE ASIGURATĂ DE:

Director General Interimar: ADRIAN AMBROSĂ  - Curriculum Vitae

Director Departament Informatică: DAN MARIN UDREA (Departament Dezvoltare Software)

Manager cu atribuții de Director Departament Informatică: LIVIU MIHAI (Departament Servicii Infrastructură IT)

Director Economic Interimar: ANGELA NICOLESCU  - Curriculum Vitae

Contabil Şef: LILIANA CEPLEU

Manager Resurse Umane: ANNE MARIE MARINESCU


ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

MIHĂILEANU MONICA-MARIA - împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 36/06.07.2022

PETRICU CRISTIAN ALEXE - împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 13/30.03.2020

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

(membri numiti provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 06.10.2022, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Pop Ioan-președinte CA -Curriculum Vitae 

Ceșa Petru -membru numit provizoriu - Curriculum Vitae

Novăcescu Mihai - membru numit provizoriu - Curriculum Vitae 

(membri numiti provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 20.10.2022, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Scrioșteanu Ionel - Curriculum Vitae

Sandu Raluca Mihaela - Curriculum Vitae


  

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General  pe anul  2020

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2021

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2022

Nivelul remuneraţiei lunare brute a persoanelor din conducere incepand cu octombrie 2022

 

 

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.